I love you ipis ipis story

Ito ay kwento tungkol kay Lufet. Isang simpleng ipis na  namamahay sa Bahay ni Kuya (  Big Brother House). Isang ipis  na kung magmahal ay labis labis. Si Dalisay ang babaeng ipis na inibig ni Lufet.